شما اینجا هستید

جدیدترین دوره ها

جدیدترین دوره ها

آموزش سنتور (دوره مقدماتی)

header

10 جلسه
1 ساعت و 54 دقیقه

prices

قیمت: 195,000تومان

دوره مقدماتی آموزش دف

header

10 جلسه
1 ساعت و 42 دقیقه

prices

قیمت: 150,000تومان

آموزش گیتار کلاسیک (دوره مقدماتی)

header

12 جلسه
4 ساعت و 47 دقیقه

prices

قیمت: 230,000تومان

آموزش نرم افزار فیناله FINALE (دوره جامع - بخش اول)

header

32 جلسه
2 ساعت و 19 دقیقه

prices

قیمت: 235,000تومان

آموزش همنوازی با دف

header

8 جلسه
1 ساعت و 20 دقیقه

prices

قیمت: 135,000تومان

آموزش ردیف میرزاعبدالله - دستگاه ماهور

header

13 جلسه
3 ساعت و 14 دقیقه

prices

قیمت: 195,000تومان

آموزش نرم افزار فیناله FINALE (مقدماتی)

header

17 جلسه
2 ساعت و 48 دقیقه

prices

قیمت: 195,000تومان