شما اینجا هستید

02 آبا

با اجرای سعید عباسقلی، نوازنده و مدرس هندپن (هنگدرام) در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

02 آبا

در این ویدیو کیان اسکندری، مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) آموزشگاه موسیقی چهارفصل، تمریناتی را در جهت اجرای صحیح نتها و چگونگی اجرا ارائه میدهند

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

02 آبا

نوروز 1401 مبارک

با آرزوی سالی خوش

 

02 آبا

F. Carulli; Duo in G

با اجرای مهرزاد گرامی و سعید عباسقلی، مدرسین گیتار کلاسیک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

02 آبا

با اجرای مهدی فرامرزی، نوازنده و مدرس دف در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

02 آبا

در این ویدیو آقای کیان اسکندری مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) در آموزشگاه موسیقی چهارفصل، توضیحاتی را درباره یکی از پیش فرض های اشتباه در ذهن هنرجویان آواز را ارائه میدهد.

 

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

29 آذر

بداهه ای بر اساس مقام گل و خاک و ساروخانی

با اجرای عابدین ملکی، نوازنده و مدرس تنبور آموزشگاه موسیقی چهارفصل

04 فرو

Buleria by David Kuchermann

با اجرای سعید عباسقلی، نوازنده و مدرس هندپن (هنگدرام)

26 اسف

Tool; Schism

با اجرای آرين فراهانی، نوازنده و مدرس گیتار باس آموزشگاه موسیقی چهارفصل

 

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

14 اسف

Study by David Kuchermann

با اجرای سعید عباسقلی، نوازنده و مدرس هندپن (هنگدرام)