شما اینجا هستید

گل گلدون، با اجرای سپهر و سهند رضایی، هنرجویان آموزشگاه موسیقی چهارفصل

نوروز 1401 مبارک

با آرزوی سالی خوش

با اجرای مهدی فرامرزی، نوازنده و مدرس دف در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه

با اجرای مهدی فرامرزی، نوازنده و مدرس کاخن، دف و تنبک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

در این ویدیو بخش های کوتاهی از آموزش مجازی دف توسط مهدی فرامرزی، مدرس دف، تنبک و سازهای ک

شش ضربی

در این ویدیو مهدی فرامرزی (مدرس دف، تنبک و سازهای کوبه ای) توضیحاتی را درباره روش آموزش د

دونوازی دف (پریا عرفانیان، مهدی فرامرزی)