شما اینجا هستید

در این ویدیو بخش های کوتاهی از آموزش مجازی دف توسط مهدی فرامرزی، مدرس دف، تنبک و سازهای ک

شش ضربی

در این ویدیو مهدی فرامرزی (مدرس دف، تنبک و سازهای کوبه ای) توضیحاتی را درباره روش آموزش د

دونوازی دف (پریا عرفانیان، مهدی فرامرزی)