شما اینجا هستید

در این ویدیو اجرایی از آقای سروش طبرسی، مدرس ساز هنگ درام در آموزشگاه موسیقی چهارفصل را ببینید و بشنوید. 

آموزش هنگ درام، بصورت حضوری توسط سروش طبرسی در آ