شما اینجا هستید

تنظیمی از ساری گلین برای ساز نی و هندپن.

با اجرای سعید عباسقلی، نوازنده و مدرس هندپن (هنگدرام) در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

Buleria by David Kuchermann

Study by David Kuchermann

سحر کاظمی، نوازنده و مدرس هنگ درام در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

در این ویدیو اجرایی از آقای سروش طبرسی، مدرس ساز هنگ درام در آموزشگاه موسیقی چهارفصل را ببینید و بشنوید. 

آموزش هنگ درام، بصورت حضوری توسط سروش طبرسی در آ