شما اینجا هستید

بداهه نوازی تنبور

"باده نوش" بر اساس مقام "غریبی"

تنبور، سازی قدیمی که به هزاره سوم قبل از میلاد بر میگردد و در مناطق آسیای قدیم، آسیای میانه و شمال آفریقا باقیمانده آ