شما اینجا هستید

گرایلی شستی و هشتری، اثر استاد پرویز مشکاتیان

سنتور: منصوره کیان

تنبک: مسعود پوربخت

 

بخت بیدار

شعر: ابراهیم نواب صفا 

آهنگ: اکبر محسنی

آموزش مجازی سنتور، توسط منصوره کیان

 

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی سنتور