شما اینجا هستید

آموزش مجازی گیتار پاپ، توسط محمدرضا زند، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی

 

آموزش مجازی تار، توسط جعفر صالحی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی.