شما اینجا هستید

Francisco Tarrega; Recuerdos de la Alhambra

Paul Desmond; Take Five

دونوازی گیتار (ریحانه مقدم و بهاره مقدم)

مهسا عین آبادی (هنرجوی گیتار کلاسیک)

آموزش گیتار کلاسیک

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی گیتار کلاسیک