شما اینجا هستید

Buleria by David Kuchermann

Study by David Kuchermann

Celso Machado; Pacoca (Choro)

Leo Brouwer; Danza Caractristica

Francisco Tarrega; Recuerdos de la Alhambra

Paul Desmond; Take Five

دونوازی گیتار (ریحانه مقدم و بهاره مقدم)

مهسا عین آبادی (هنرجوی گیتار کلاسیک)

آموزش گیتار کلاسیک

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی گیتار کلاسیک