شما اینجا هستید

Manuel Maria Ponce; Ballete

گل گلدون، با اجرای سپهر و سهند رضایی، هنرجویان آموزشگاه موسیقی چهارفصل

همنوازی گیتار و ویولن

Celso Machado; Pacoca (Choro)

قطعه Isabel اثر Francisco Tarrega

Leo Brouwer; Danza Caractristica

Francisco Tarrega; Recuerdos de la Alhambra

Paul Desmond; Take Five

دونوازی گیتار (ریحانه مقدم و بهاره مقدم)