شما اینجا هستید

در این ویدیو، جناب آقای مسعود پوربخت (نوازنده و مدرس تنبک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل) توضیحاتی را در مورد دوره آموزش

گرایلی شستی و هشتری، اثر استاد پرویز مشکاتیان

آموزش مجازی تنبک،