شما اینجا هستید

Celso Machado; Pacoca (Choro)

در میان سازهای موسیقی، هارمونیکا (سازدهنی) از محبوبیت بالایی برخوردار است.

یکی از مباحث جالب در نوازندگی هارمونیکا (سازدهنی)، اجرای انواع ویبراسیون با این ساز هست که بصورت کلی به چهار دسته تقس