شما اینجا هستید

قطعه "رجز" در دستگاه سه گاه

اجرای خانم "روژان سپیانی" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2

اجرای خانم "ثمین خاکسار" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 25

اجرای خانم "پرنیا حیدرپور" هنرجوی سنتور آموز

اجرای خانم "مریم عظیمی" هنرجوی مجازی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجو

اجرای خانم "فاطمه اقراری" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2

اجرای خانم "بهار میرزایی" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2

اجرای آقای "علی حسین پور" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2

گرایلی شستی و هشتری، اثر استاد پرویز مشکاتیان

بخت بیدار

شعر: ابراهیم نواب صفا 

آهنگ: اکبر محسنی

آموزش سنتور، بصورت

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی سنتور