شما اینجا هستید

چهارمضراب دشتی، اثر استاد پشنگ کامکار

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه

در این ویدیو خانم منصوره کیان، نوازنده و مدرس سنتور، روش صحیح چسباندن نمد به مض

Yanni; One Man's Dream

آموزش کوک سنتور با کمک تیونر

قطعه "رجز" در دستگاه سه گاه

اجرای خانم "روژان سپیانی" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2

اجرای خانم "ثمین خاکسار" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 25

اجرای خانم "پرنیا حیدرپور" هنرجوی سنتور آموز

اجرای خانم "مریم عظیمی" هنرجوی مجازی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجو

اجرای خانم "فاطمه اقراری" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2

اجرای خانم "بهار میرزایی" هنرجوی سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 2