شما اینجا هستید

در این ویدیو، جناب آقای مسعود پوربخت (نوازنده و مدرس تنبک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل) توضیحاتی را در مورد دوره آموزش

گرایلی شستی و هشتری، اثر استاد پرویز مشکاتیان

سنتور: منصوره کیان

تنبک: مسعود پوربخت

 

آموزش تنبک، بصورت حضوری توسط داوود حسینی در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

آموزش مجازی تنبک، توسط مسعود پوربخت