شما اینجا هستید

گل گلدون، با اجرای سپهر و سهند رضایی، هنرجویان آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه

شش ضربی

در این ویدیو، جناب آقای مسعود پوربخت (نوازنده و مدرس تنبک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل) توضیحاتی را در مورد دوره آموزش

گرایلی شستی و هشتری، اثر استاد پرویز مشکاتیان

آموزش مجازی تنبک،