شما اینجا هستید

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه

تعویض سیم تار

قابل توجه علاقه مندان و شرکت کنندگان چهاردهمین دو

در این ویدیو جناب آقای جعفر صالحی (کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی)، نوازنده تار و سه

در این ویدیو جناب آقای جعفر صالحی (کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی)، نوازنده تار و سه

قطعه "رجز" در دستگاه سه گاه

قسمتی از رنگ شهر آشوب ماهور

"پیش درآمد شور" اثر استاد "علی اکبر خان شهنازی" از قطعات برگزیده مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان. 

"رنگ شور" اثر استاد "رکن الدین مختاری" از قطعات برگزیده مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان. 

آموزش تار (حضوری و مجازی) توسط ج

آموزش مجازی تار، توسط جعفر صالحی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی.

 

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی تار