شما اینجا هستید

سحر کاظمی، نوازنده و مدرس هنگ درام در آموزشگاه موسیقی چهارفصل