شما اینجا هستید

ساری گلین

1401-08-08 17:30

تنظیمی از ساری گلین برای ساز نی و هندپن. با اجرای فرهاد ابراهیم خانی، نوازنده و مدرس نی و سعید عباسقلی نوازنده و مدرس هندپن در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started