شما اینجا هستید

خوانش های آئینی

1397-06-27 19:10

در این ویدیو جناب دکتر "صادق شیخ زاده" مربی آواز ایرانی آموزشگاه موسیقی چهارفصل، در مورد خوانش ها و آوازهای آیینی و مذهبی، اصالت این خوانش ها، فرهنگ و آسیب هایی که در این رابطه وارد شده است توضیحاتی ارائه میدهند.

 

آموزش "درست" موسیقی بصورت مجازی و حضوری

زیر نظر اساتید مجرب در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط کلاس ها و ثبت نام:

http://4faslmusic.ir/get-started

اشتراک مطلب در: