شما اینجا هستید

بداهه ای بر اساس مقام های گل و خاک و ساروخانی

1400-09-29 20:14

بداهه ای بر اساس مقام گل و خاک و ساروخانی

با اجرای عابدین ملکی، نوازنده و مدرس تنبور آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

 
اشتراک مطلب در: