شما اینجا هستید

29 آذر

بداهه ای بر اساس مقام گل و خاک و ساروخانی

با اجرای عابدین ملکی، نوازنده و مدرس تنبور آموزشگاه موسیقی چهارفصل

26 اسف

علی مهدیان

نوازنده و مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی چهارفصل

 

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

 

26 اسف

Tool; Schism

با اجرای آرين فراهانی، نوازنده و مدرس گیتار باس آموزشگاه موسیقی چهارفصل

 

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

19 اسف

آموزش موسیقی برای کودکان

تبسم دیانتی

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

14 اسف

Study by David Kuchermann

با اجرای سعید عباسقلی، نوازنده و مدرس هندپن (هنگدرام)

15 آبا

با اجرای مهدی فرامرزی، نوازنده و مدرس کاخن، دف و تنبک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار لاله، تقاطع شاهین

05 آبا

با اجرای مسیح کریمی، نوازنده و مدرس دف در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار لاله، تقاطع شاهین

25 شهر

قطعه طلوع اثر اردشیر کامکار

با اجرای مهیار غضنفری، مدرس ویلن (ایرانی - کلاسیک) و کمانچه آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

24 شهر

دوضربی بیات ترک، اثر استاد ابوالحسن صبا

با تنظیم و اجرای مهیار غضنفری، مدرس ویلن (ایرانی - کلاسیک) و کمانچه آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

02 شهر

Atila Moezi Moghadam; Improvising in Bm

با اجرای آتیلا مُعِزی مقدم، نوازنده و مدرس گیتار الکتریک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started