شما اینجا هستید

22 اسف

در این ویدیو، جناب آقای افشین خلج (نوازنده و مدرس دف در آموزشگاه موسیقی چهارفصل) توضیحاتی را در مورد دوره آموزش دف ارائه میدهد. 

آموزش مجازی، با اختصاص پورتال اختصاصی برای هنرجویان در وبسایت چهارفصل صورت میپذیرد.