شما اینجا هستید

14 ارد

آموزش کوک سنتور با کمک تیونر

در این ویدیو خانم منصوره کیان، نوازنده و مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل، به شما نحوه کوک کردن سنتور را آموزش میدهد

جدول مربوط به اعداد فرکانسی سیم ها در پیوست قرار دارد

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

08 اسف

ویدیوی آموزشی: آموزش کوک گیتار با استفاده از تیونر

در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز گیتار آشنا می شوید.

08 آذر

ویدیوی آموزشی: آموزش کوک سه تار با استفاده از تیونر

در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز سه تار آشنا می شوید 

08 آذر

ویدیوی آموزشی: آموزش کوک ویلن با استفاده از تیونر

در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز ویلن آشنا می شوید. 

08 آذر

ویدیوی آموزشی: آموزش کوک تار با استفاده از تیونر

در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز تار آشنا می شوید.