شما اینجا هستید

13 تير

سحر کاظمی، نوازنده و مدرس هنگ درام در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار لاله، تقاطع شاهین

12 تير

در این ویدیو بخش های کوتاهی از آموزش مجازی دف توسط مهدی فرامرزی، مدرس دف، تنبک و سازهای کوبه ای آموزشگاه موسیقی چهارفصل را مشاهده میکنید

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

09 تير

در این ویدیو خانم منصوره کیان، نوازنده و مدرس سنتور، روش صحیح چسباندن نمد به مضراب سنتور را آموزش میدهد

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

08 تير

Francisco Tarrega; Recuerdos de la Alhambra

با اجرای آقای سعید عباسقلی، مدرس گیتار کلاسیک آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 تير

 آقای شروین صارمی، مدرس گیتار پاپ آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار لاله، تقاطع شاهین

08 تير

شش ضربی

با اجرای آقای مهدی فرامرزی، مدرس تنبک، دف و سازهای کوبه ای آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 تير

Yanni; One Man's Dream

با اجرای خانم منصوره کیان، مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

آموزشگاه موسیقی چهارفصل

27 خرد

Vicente Amigo; Callejon de la Luna (Taranta)

با اجرای آقای شروین صارمی، مدرس گیتار فلامنکو آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

19 خرد

Federico Morino Torroba; Torija

با اجرای خانم مهرزاد گرامی، مدرس گیتار کلاسیک آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

14 ارد

آموزش کوک سنتور با کمک تیونر

در این ویدیو خانم منصوره کیان، نوازنده و مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی چهارفصل، به شما نحوه کوک کردن سنتور را آموزش میدهد

جدول مربوط به اعداد فرکانسی سیم ها در پیوست قرار دارد

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام: