مسیح کریمی | موسیقی، چهارفصل

شما اینجا هستید

تنبور، سازی قدیمی که به هزاره سوم قبل از میلاد بر میگردد و در مناطق آسیای قدیم، آسیای میانه و شمال آفریقا باقیمانده آ