شما اینجا هستید

سلام
منصوره کیان هستم، نوازنده ومدرس سنتور از آموزشگاه مجازی چهارفصل
با آموزش این ساز، درخدمت شماهستم

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی سنتور