شما اینجا هستید

سلام
مسعود پوربخت هستم، نوازنده ومدرس تنبک از آموزشگاه مجازی چهارفصل
با آموزش این ساز، درخدمت شماهستم

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی تنبک