شما اینجا هستید

سلام
جعفر صالحی، نوازنده ومدرس سه تار از آموزشگاه مجازی چهارفصل
با آموزش این ساز، درخدمت شماهستم

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی سه تار