شما اینجا هستید

آموزش مجازی گیتار الکتریک، توسط کیوان صباغ زاده

 

آموزش مجازی گیتار کلاسیک، توسط سعید عباسقلی

 

آموزش مجازی گیتار پاپ، توسط محمدرضا زند، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی

 

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی گیتار الکتریک

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی گیتار فلامنکو

آموزش "گیتار الکتریک" بزودی در سایت چهارفصل

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی گیتار کلاسیک

ویدیو: معرفی دوره ی آموزشی گیتار پاپ