شما اینجا هستید

مباحث مطرح شده در این جلسه: 
در این جلسه با نحوه ی صحیح در دست گرفتن ساز تنبک و همچنین حرکات اصلی دست راست و چپ در نواختن این ساز آشنا میشوید.
جزوه ها و فایل های آموزشی: 
مدرس : 
تصویر tea-tonbak
مسعود پوربخت
مدرس
تنبک

شما به این فیلم دسترسی ندارید

وارد شویدعضویت رایگان
پس از مشاهده ی فیلم ، مطالب آموزش داده شده را به خوبی تمرین کنید. سپس تمرین های مربوطه که در جزوه به آن ها اشاره شده است را با اصول ذکر شده ، فیلم برداری کرده و در بخش مربوط به تمرین ها در صفحه ی کاربری خود، فیلم تمرین را آپلود کنید تا استاد در روز مشخص شده فیلم ر ا مشاهده کرده و به رفع اشکال شما بپردازد و در صورت صلاحدید درس جلسه بعد را به شما ارائه دهد