شما اینجا هستید

آذر 8

در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز سه تار آشنا می شوید

آذر 8
در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز ویلن آشنا می شوید
آذر 8
در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه ی صحیح کوک کردن ساز تار آشنا می شوید.
مهر 27

با سلام

به مجموعه ی آموزشی چهارفصل خوش آمدید

همان طور که مطلع هستید در مجموعه ی چهارفصل٬ آموزش به صورت تبادلات ویدیویی و در 3 مرحله صورت میپذیرد.

1. ارائه ی فیلم آموزشی به شما

2. انجام تمرینات و موارد خواسته شده و ارسال آن

3. بررسی تمرینات شما توسط استاد و اصلاح ایرادات شما

این مراحل در طول دوره ی آموزشی شما هر هفته انجام میگیرد و روند آموزشی به این صورت پیش میرود.